Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu

 

Nasze cele

Naszym głównym celem jest zrzeszenie lekarzy polskiego pochodzenia z Wołynia, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i etyki, nawiązanie zawodowych i przyjacielskich kontaktów z polskimi kolegami oraz różnymi międzynarodowymi organizacjami medycznymi w Polsce i na świecie.

Istotnym zadaniem Stowarzyszenia jest charytatywna opieka zdrowotna nad starszymi i samotnymi osobami polskiego pochodzenia z Wołynia oraz nad innymi szczególnie ubogimi osobami potrzebującymi pomocy.

Ważnym kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest wsparcie i promocja polskiej kultury i języka na terenie historycznego Wołynia.Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia jest dopełnieniem, kontynuacją i poszerzeniem działalności organizacji polonijnych wśród lekarzy w wołyńskim i rówieńskim obwodach.

Mamy nadzieję, że lekarze Stowarzyszenia będą mogli swobodnie podejmować i odbywać studia podyplomowe na polskich uczelniach wyższych i staże w szpitalach, brać aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i zjazdach w Polsce, regularnie otrzymywać polskie wydawnictwa medyczne oraz stosować nabytą wiedzę i umiejętności u siebie. To wszystko znacznie podniesie poziom opieki zdrowotnej w naszym północno-zachodnim regionie Ukrainy.

Kulturalno-oświatowa działalność lekarzy polskiego pochodzenia Wołynia jest ściśle związana ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej na Wołyniu, założonym w 1991 roku. W różnych okresach działalności Stowarzyszenia rodziły się pomysły założenia polskiej organizacji lekarskiej, lecz dopiero w 2009 roku z, inicjatywy lekarza-neurologa – Sergiusza Prokopiuka, przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej zostało założone Koło Lekarzy Polskiego Pochodzenia. Przewodniczącym Koła został dr Leonid Pastryk.

Działalność Koła Lekarzy dotyczyła głównie medycyny, edukacji i spraw polonijnych. W działalność Koła zaangażowani byli wówczas lekarze, którzy nie byli członkami żadnej z polskich organizacji Wołynia, oraz lekarze ze SKP im. T. Kościuszki. Liczba lekarzy, których łączyły wspólne pomysły, wciąż wzrastała.

Podczas kolejnej wizyty wołyńskich lekarzy w Polsce, w marcu 2011 roku, powstał pomysł stworzenia osobnej polonijnej wołyńskiej organizacji lekarskiej. W listopadzie 2011 roku grupa inicjatywna podjęła decyzję o powołaniu Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia.

Grupa inicjatywna wysłała informację do wszystkich lekarzy Wołynia i Rówieńszczyzny o powołaniu Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia. O powstaniu Stowarzyszenia został poinformowany również Konsul Generalny RP w Łucku – Marek Martinek. Naczelny lekarz Wołyńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego – Iwan Sydor, poparł tę inicjatywę i wyraził zgodę na umiejscowienie siedziby Stowarzyszenia w szpitalu pod adresem 43005 Łuck, prospekt Prezydenta Hruszewskoho 21.

23 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja założycielska Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia. W konferencji wzięło udział 56 lekarzy polskiego pochodzenia z obwodów wołyńskiego i rówieńskiego, którzy jednogłośnie postanowili założyć Stowarzyszenie. Zostały również jednogłośnie zatwierdzone nazwa i statut Stowarzyszenia.

26 stycznia 2012 roku Wołyńskie Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia zostało zarejestrowane w Wołyńskim Obwodowym Departamencie Sprawiedliwości (świadectwo nr 755).

Pełna nazwa organizacji brzmi: Wołyńska Obwodowa Organizacja Społeczna „Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia”. W momencie rejestracji liczba członków Stowarzyszenia wynosi 98 lekarzy.


Historia powstania Wołyńskiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia

Polski lekarski towarzystwa